Tylko bez prozelityzmu proszę!

Współczesny Kościół katolicki w Republice Federalnej Niemiec, zamiast walki o zbawienie każdego człowieka, dba o porządek publiczny. Dlatego też, wbrew historii nawracania ariańskich heretyków w V wieku, purpuraci zza Odry wolą nie głosić Słowa Bożego do muzułmańskich imigrantów. O sprawie mówi w rozmowie z PCh24.pl prof. Grzegorz Kucharczyk.