Prześladowani za wiarę. Poruszające świadectwa chrześcijan z Afryki na ŚDM

Chrześcijanie na świecie są najbardziej prześladowaną grupą religijną, a świat milczy. Jednak pośród tańców i śpiewów młodzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży można odnaleźć poruszające świadectwa chrześcijan prześladowanych z powodu wyznawanej wiary.