Prof. Paweł Skrzydlewski: Granice prawa stanowionego w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu

Wykład prof. Pawła Skrzydlewskiego (PWSZ Chełm), wygłoszony podczas X Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Idee-Człowiek-Filozofia „Człowiek w świecie-odkrywanie i przekraczanie granic”; Stary Sącz 14 lipca 2019 r.