Hospicja perinatalne alternatywą dla aborcji. Wykład dr. Błażeja Kmieciaka z Ordo Iuris

Hospicja perinatalne obejmujące opieką rodziców, których dzieci mają wysokie prawdopodobieństwo śmierci podczas porodu. dr Błażej Kmieciak z Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris wskazuje tę instytucję jako realną alternatywę dla aborcji.