Prof. Mieczysław Ryba: Granice moralne w polityce – nacjonalizm polski, niemiecki i ukraiński

Wykład prof. Mieczysława Ryby (KUL Lublin): „Problem granic moralnych w polityce. Rozważania na przykładzie nacjonalizmu polskiego, niemieckiego i ukraińskiego” wygłoszony podczas X Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Idee-Człowiek-Filozofia „Człowiek w świecie-odkrywanie i przekraczanie granic”; Stary Sącz 14 lipca 2019 r.