Pax Americana, Pax Iranica. Granice napięcia ideologiczno-politycznego na Bliskim Wschodzie

Wykład mgr. Jakuba Gajdy (UŁ, Łódź) „Pax Americana i Pax Iranica-granice napięcia ideologicznego i politycznego na Bliskim Wschodzie”, wygłoszony podczas X Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Idee-Człowiek-Filozofia „Człowiek w świecie-odkrywanie i przekraczanie granic”; Stary Sącz 14 lipca 2019 r.