Wielka Środa – Judasz zawiera układ z arcykapłanami. Duch zdrady pojawił się jednak wcześniej

W środę przed Męką i Śmiercią naszego Pana Jezusa Chrystusa Judasz zawarł układ z żydowską starszyzną. Zdrada „dojrzewała” w nim jednak od dłuższego czasu, a cień niewierności wobec Zbawiciela obecny jest i dziś. Niezmienny pozostaje także częsty powód buntu wobec Nauki Syna Bożego. Chodzi o Eucharystię – realną obecność Mesjasza w Najświętszym Sakramencie.

Opublikowano