Totalna eugenika! Tym grozi legalizacja „prawa do zdrowej reprodukcji”

Wykład ks. prof. Tadeusza Biesagi: Eugenika w propozycjach legalizacji prawa do zdrowej reprodukcji, wygłoszony w Rzeszowie 21 czerwca 2019 r podczas kongresu „Nauka w służbie Życiu”.