Św. Piusa X rozprawa z modernizmem

„Wspólnym mianownikiem wszystkich ideologii nowoczesności jest ich wrogie, antykościelne i antykatolickie oblicze oraz ich żywotna relacja z protestantyzmem. Nikt inny tak nie próbował satanizować Boga jak Marcin Luter” – podkreślił ks. prof. Tadeusz Guz podczas konferencji „Ignis Ardens. W 100-lecie śmierci św. Piusa X”.

Opublikowano