Sondaż IBRIS: Polacy popierają zakaz aborcji

W majowym badaniu IBRIS ponad 58 proc. respondentów poparła postulat całkowitego zakazu aborcji z zachowaniem możliwości ratowania życia matki, jeśli to jest zagrożone. Pełna ochrona życia ludzkiego cieszy się najwyższym poparciem wśród najmłodszych respondentów. Większość Polaków nie zgadza się też z automatyczną bezkarnością kobiet za przeprowadzenie aborcji.