„Skrajny marksizm dąży do dekonstrukcji całej rzeczywistości”. Reportaż z konferencji SKCh

Prelegenci piątkowej konferencji zatytułowanej: „Inwazja antykultury  jak stawić jej opór?”, analizowali przyczyny i przejawy potężnego ataku na najważniejsze wartości naszej cywilizacji. Wskazywali też sposoby przeciwstawiania się próbom niszczenia tradycyjnej kultury.

Opublikowano