Seksedukacja. Chcą demoralizować Twoje dziecko – Zobacz jak się bronić!

Wykład „Jaki wpływ mają rodzice na uczestnictwo w zajęciach oraz treści przekazywane ich dzieciom w ramach edukacji seksualnej według wytycznych WHO?” wygłoszony przez Małgorzatę Jurkowską podczas konferencji „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży – przegląd zagrożeń” w Warszawie 8 czerwca 2019 r. Wydarzenie zorganizowało Centrum Życia i Rodziny:
https://czir.org/zagrozenia-edukacji-seksualnej/