Różaniec – skuteczna modlitwa

„Pośród różnych i bardzo pożytecznych nabożeństw do Matki Bożej zajmuje wedle ogólnego przeświadczenia wiernych pierwsze i naczelne miejsce Różaniec”. Fragment encykliki Ingravescentibus Malis ojca świętego Piusa XI. Czyta Jan Moniak.

Opublikowano