Rekolekcje adwentowe o rzeczach ostatecznych. Część IV: Niebo

Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem, Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, Bóg to wie – został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać (2Kor 12,2-4). Co czeka nas w Niebie? Zapraszamy na czwartą część rozważań adwentowych ks. Grzegorza Bliźniaka.

Opublikowano