Profesor Mieczysław Ryba: Multikulturalizm wobec zagrożenia islamskiego w Europie

Wykład profesora Mieczysława Ryby „Multikulturalizm wobec zagrożenia islamskiego w Europie”, wygłoszony 22 stycznia 2016 r. w Warszawie podczas konferencji „Cywilizacja islamu wobec Zachodu”.

Opublikowano