Profesor Mieczysław Ryba: Atak na rodzinę – kolejną fazą rewolucji

Wykład profesora Mieczysława Ryby „Atak na rodzinę – kolejną fazą rewolucji” wygłoszony w parafii NMP Wniebowziętej w Jarosławicach (diecezja radomska) 13 marca 2016 r.