Prof. Włodzimierz Osadczy: „Kwestia ruska” w Galicji w opcji polskich stronnictw politycznych

Wykład profesora Włodzimierza Osadczego – „Kwestia ruska” w Galicji w opcji polskich stronnictw politycznych, wygłoszony w Lublinie 9 grudnia 2016 r.

Opublikowano