Prof. Roman Konik: „Czy współczesna sztuka sakralna służy uświęceniu człowieka?”

Wykład prof. Romana Konika wygłoszony podczas XI Kongresu Konserwatywnego.

Opublikowano