Prof. Paweł Skrzydlewski: Absurdy ateizmu

Wykład prof. Pawła Skrzydlewskiego wygłoszony w Klubie „Polonia Christiana” w Warszawie 25.09.2015 r.

Opublikowano