Prof. Nigel E. A. Crompton – Wiara, rozum, różnorodność biologiczna i pochodzenie świata

Wykład prof. Nigela E.A. Cromptona – „Wiara, rozum, różnorodność biologiczna i pochodzenie świata” wygłoszony 19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Opublikowano