Prof. Mieczysław Ryba: Zmagania kulturowe we współczesnej szkole polskiej

Wykład prof. Mieczysława Ryby, wygłoszony 29 stycznia 2020 roku w Rzeszowie, podczas sympozjum naukowego pt. „Edukacja i Kultura”.