Prof. Mieczysław Ryba: Rola Kościoła Katolickiego w kształtowaniu elit w XIX i XX wieku

Wykład profesora Mieczysława Ryby „Rola Kościoła Katolickiego w kształtowaniu elit w XIX i XX wieku”, wygłoszony w Warszawie 20 czerwca 2015r.

Opublikowano