Prof. Grzegorz Kucharczyk: Synodalne trzęsienie ziemi

Wykład prof. Grzegorza Kucharczyka „Synodalne trzęsienie ziemi”, wygłoszony 23 maja 2015 r.

Opublikowano