Prof. Grzegorz Kucharczyk: Multikulturalizm – jak powstał, dokąd zmierza?

Wykład profesora Grzegorza Kucharczyka „Multikulturalizm – jak powstał, dokąd zmierza?” wygłoszony podczas konferencji „Multikulturalizm w Europie: założenia, szanse, zagrożenia” w Warszawie 13 kwietnia 2016 r.