Prof. Grzegorz Kucharczyk: czy Kościół w Polsce jest gotowy dać świadectwo Prawdzie?

Wykład prof. Grzegorza Kucharczyka wygłoszony podczas XVI Kongresu Konserwatywnego, Niepołomice 12 października 2019 r.

Opublikowano