Prof. Aleksander Stępkowski: Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie a prawo międzynarodowe

Wykład wygłoszony przez prof. Aleksandra Stępkowskiego podczas Europejskiego Kongresu w obronie prześladowanych chrześcijan – Kraków 27-28 listopad 2015 r.

Opublikowano