Potrzebna jest większa aktywność katolików. Witold Gadowski o akcji My chcemy Boga

Przez ostatnie lata większość katolicka w Polsce jest milcząca. Biernie godzimy się na zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez ludzi hołubiących wynaturzonym praktykom i milczymy. Dobrze, że o tak ważną rzecz jak dostęp do kościołów rozpoczyna się akcja społeczna. O roli katolików w życiu społecznym i politycznym oraz akcji „My chcemy Boga” z red. Witoldem Gadowskim rozmawia Marcin Austyn.