Piąta kolumna kalifatu. Najnowsza „Polonia Christiana” już w sprzedaży

Głównym tematem 47. numeru „Polonia Christiana” jest żywo dyskutowana, niestety rzadko sensownie, kwestia imigracji muzułmanów do Europy. Nasi autorzy rozpatrują możliwe scenariusze i zagrożenia wynikające z lawinowego napływu obcych.

Opublikowano