Odejście od Prawdy. Katolewicowa droga ku schizmie

Lewica katolicka podsyca strach przeciwko Kościołowi w Niemczech. Atakowana jest promowana przez Kościół moralność seksualna, gdyż to w tej dziedzinie wierni obecnie wydają się bowiem pozostawać najdalej od Magisterium – zauważył dr Mathias von Gersdorf podczas konferencji „Co Bóg złączył… Małżeństwo, rodzina i płciowość w kontekście Synodu Biskupów 2014-2015”.

ZOBACZ FILM