Niemiecka rewolucja w Kościele. Czy właśnie dokonała się schizma?

Z Pawłem Chmielewskim, autorem książki „Niemiecka rewolucja” rozmawia Krystian Kratiuk.

Opublikowano