Michael Matt: Czy Kościół jest jeszcze misyjny?

Michael Matt podczas konferencji zatytułowanej: „Nasz Kościół. Zreformowany czy deformowany?”. Rzym, 4 października 2019 roku.

Opublikowano