Mecenas Jerzy Kwaśniewski (Ordo Iuris): W obronie życia

„W obronie życia” – wykład mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Instytutu Ordo Iuris, wygłoszony w Gdańsku 21 maja 2016 r.