Marguerite Peeters: Obywatel i człowiek – bunt i pojednanie

Wykład Marguerite Peeters pt. „Obywatel i człowiek – bunt i pojednanie”, wygłoszony podczas konferencji „Gender. Spojrzenie krytyczne”.

Opublikowano