Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Śladami Pana Jezusa #5 Matka pod Krzyżem

„Niewiasto, oto syn Twój”. Te słowa Pana Jezusa skierowane z krzyża do Matki wskazują na rolę Maryi w historii Zbawiania – użyte słowo „niewiasta” w języku hebrajskim nawiązuje do pierwszej niewiasty, do Ewy. Zatem Pan Jezus postrzega Maryją jako Nową Ewę. Jej posłuszeństwo i to czego dokonał Jezus przyniosło światu zbawienie. O niezwykłym spotkaniu Matki Bolesnej z konającym Synem opowiada ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Opublikowano