Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Homo gender – dewastacja miłości i wolności

Wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza, wygłoszony 29 stycznia 2020 roku w Rzeszowie, podczas sympozjum naukowego pt. „Edukacja i Kultura”. Tytuł referatu: „Homo gender – dewastacja miłości i wolności”.

Opublikowano