Ks. prof. dr hab. Józef Marecki: Państwo Polskie wobec aktualnej sytuacji Kościoła na Ukrainie

Wykład księdza profesora doktora habilitowanego Józefa Mareckiego „Państwo Polskie wobec aktualnej sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie” wygłoszony podczas Konferencji „Od kwestii ruskiej do polityki ukraińskiej” w Lublinie 9 grudnia 2016 r.

Opublikowano