Kościół i hierarchia w myśli Plinia Correi de Oliveira

W październiku 2015 roku odbyła się w Warszawie konferencja na temat sprawdzonych proroctw Plinia Correi de Oliveira. O prognozach  tego wielkiego katolickiego myśliciela z Brazylii, dotyczących hierarchii i Kościoła mówił Maciej Maleszyk.

Opublikowano