Kongres wartości życia osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają te same prawa co inni ludzie. Czy zatem państwo demokratyczne może pozwolić sobie na to, by dyskryminować niepełnosprawnych i wyłączać ich z fundamentalnego prawa do życia – już na etapie prenatalnym – wskazywali uczestnicy Kongresu wartości życia osób niepełnosprawnych – „Niepełnosprawni dla życia”.

Opublikowano