Julio Loredo: krytyka chrześcijańskiej demokracji w myśli św. Piusa X

„Pojawienie się tzw. katolicyzmu liberalnego było próbą zaatakowania Kościoła ideami rewolucji francuskiej” – podkreślił Julio Loredo w wykładzie „Krytyka chrześcijańskiej demokracji w myśli św. Piusa X”.


Opublikowano