Jan Pospieszalski o kulturze w „maseczce”

Na program Prawy Prosty zaprasza Łukasz Karpiel.

Opublikowano