JA KATOLIK: Rok 2019 w Kościele i prawda o tym kto narodził się 2000 lat temu

To był trudny rok dla Kościoła w Polsce i na świecie. Antychrześcijańska rewolucja wyraźnie przyspieszyła – ale przecież wciąż jest nadzieja! Wciąż jest z nami Bóg w Trójcy Jedyny. Bóg Narodzony w Betlejem! To Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ten sam, odwieczny i niezmienny. Choć czcimy go dziś jako maleńką Dziecinę w niepozornym żłóbku, gdzie narodził się podkreślając powszechność możliwości zbawienia, jest to ten sam potężny sędzia sprawiedliwy, który za dobre wynagradza a za złe karze. Ten sam, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca – przypomina Krystian Kratiuk z PCh24.pl.

Opublikowano