Gender jako dzieło rozumu ateistycznego

Genderyści często popadają w sprzeczność sami z sobą. Relatywizując wszystko sami przemawiają z absolutnego punktu widzenia niepodlejącego żadnej krytyce. Z reguły mówią niemalże jak prorocy i bogowie, których słowo musi zostać przyjęte na wiarę na zasadzie i boskiego autorytetu. Na krytykę reaguję agresją, przemocą i mową nienawiści, którą tak chętnie zarzucają innym – uważa ks. prof. Dariusz Oko.

 

ZOBACZ FILM