Dlaczego Polacy tak kochają Matkę Bożą?

Rozmowa z redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Przymierze z Maryją”, Bogusławem Bajorem.

Opublikowano