Czy edukacja seksualna prowadzi do uzależnienia od pornografii?

Wykład wygłoszony 8 czerwca 2019 roku podczas konferencji pt. „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży. Przegląd zagrożeń” zorganizowanej przez Centrum Życia i Rodziny:  https://czir.org/zagrozenia-edukacji-seksualnej/