Czy abdykacja Benedykta XVI była legalna? Oto fakty!

Adnotacja: w przemówieniu z 27 II 2013 Benedykt XVI mówi: La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero (niem. Meine Entscheidung, auf die aktive Ausführung des Amtes zu verzichten; pol. Moja decyzja o rezygnacji z aktywnego wykonywania posługi). Co istotne, a co nie wybrzmiało w pełni na nagraniu, mówi się tu o posłudze bezprzymiotnikowo, a jedynie o jej wykonywaniu z przymiotnikiem „aktywna”, co dodatkowo podkreśla brak podstaw do przypisywania mu woli transformacji samej posługi. Dopiero w dalszej części wystąpienia Benedykt XVI mówi o „aktywnym albo pasywnym” życiu, w którym pomocą będzie mu św. Benedykt, co jest oczywiście nawiązaniem do znanego rozgraniczenia między vita activa i vita contemplativa. (Egli (San Benedetto) ci ha mostrato la via per una vita, che attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio/Er (heilige Benedikt) hat uns den Weg für ein Leben gezeigt, das aktiv oder passiv ganz dem Werk Gottes gehört).

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *