Agenda 2030. Nowy porządek świata #8. MIGRACJA BEZ GRANIC

OJCZYZNA. Każdy człowiek ma wyrytą w sercu swoją małą ojczyznę. Jesteśmy powiązani rodzinnie, kulturowo z jakimś regionem, państwem, kulturą, cywilizacją chrześcijańską. To wszystko stanowi o tym KIM jesteśmy. A co stałoby się, gdyby nas odrzeć z tożsamości i stworzyć „człowieka świata”? Na wspólną podróż po meandrach „Agendy 2030” zaprasza Marcin Austyn PCh24 TV.